HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không

Thủ tục công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài

1. Hãng hàng không nước ngoài đề nghị công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử, fax đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị theo mẫu được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không do Quốc gia của hãng hàng không hoặc của người khai thác tàu bay liên quan cấp;

c) Bản sao Chứng chỉ chuyên môn về vận chuyển hàng nguy hiểm của nhân viên hàng không;

d) Hãng hàng không nước ngoài đề nghị công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không nộp lệ phí theo quy định pháp luật.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định, đánh giá nội dung hồ sơ và quyết định việc công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không.

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp nhưng không vượt quá thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không do Quốc gia của hãng hàng không hoặc của người khai thác tàu bay liên quan cấp; trường hợp Cục Hàng không Việt Nam công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài thì thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận tương ứng với thời hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không do Quốc gia của hãng hàng không cấp nhưng không vượt quá 02 năm.

b) Trường hợp hồ sơ đề nghị công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện hoặc qua thư điện tử, fax, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị hãng hàng không hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 1/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực HK phần Biểu mức thu 3.2.7 Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài là 5 000 000 đồng.

Các HHK có nhu cầu xin cấp GCN đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không của các HHK nước ngoài chịu trách nhiệm nộp tiền về Ban Tài vụ, VP Cục HKVN theo những phương thức sau:


Trường hợp chuyển khoản

a) Nộp bằng đồng Việt Nam (VNĐ):

Tài khoản: 3511

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1059291

Tại: Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Người thụ hưởng: Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.

b) Nộp bằng ngoại tệ (Đô La Mỹ - USD hoặc Euro - EUR):

Tài khoản:

USD: 0301370299416

EUR: 0301140299417

Ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank Hoàn Kiếm.

Người thụ hưởng: Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.


Trường hợp nộp tiền mặt:

Ban Tài vụ - Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.

Phòng 102 - Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam. Số 119 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (844) 629.100.84 hoặc (844) 382.715.13 máy lẻ 4656.